Vergunninggebieden

Ieder stadsdeel is ingedeeld in verschillende vergunninggebieden. Uw parkeervergunning is alleen geldig in het gebied waarvoor deze is afgegeven. Uitzondering hierop zijn stadsdeel Centrum, Zuid, Westerpark en Oud West (stadsdeel West) en Westpoort, hier geldt in een aantal vergunninggebieden andere regels.

Stadsdeelplattegronden:
Op de stadsdeelplattegrond kunt u zien in welk vergunninggebied uw straat ligt en waar en op welke tijden uw parkeervergunning geldig is.

Nieuw-West   

Oost

West

Parkeergarages in West
Woont u in stadsdeel West of hebt u daar een bedrijf dan kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een aantal parkeergarages in West.
Let op: in sommige nieuwbouwprojecten met parkeergarages is het niet mogelijk een parkeervergunning aan te vragen. Kijk voor meer informatie op de website van stadsdeel West.

Zuid

Zuidoost

Parkeren met vergunning
De parkeervergunningen worden uitgegeven voor een bepaald gebied. Zo’n gebied is soms weer opgedeeld in deelvergunninggebieden (zie kaarten). Dit is gedaan omdat de regels tussen de deelgebieden kunnen verschillen. De deelgebieden hebben geen effect op de plek waar het voertuig geparkeerd mag worden. Bijvoorbeeld, vergunninghouders voor gebied Zuid 2.1 mogen parkeren in Zuid 2.2, Zuid 2.3 en Zuid 2.4. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor Westerpark 1.1 tot en met Westerpark 1.5. Het cijfer achter de punt heeft dus geen betrekking op de plek waar geparkeerd mag worden.

In sommige gevallen is het wel toegestaan om in een ander vergunninggebied te parkeren:    

Met een vergunning voor:

mag u ook parkeren in:

Centrum 1

Centrum 3

Centrum 3

Centrum 1

West 20-1

West 20-2

West 20-2

West 20-1

Zuid 2

Zuid 1

Zuid 3

Zuid 4

Zuid 4

Zuid 3

Westerpark 2 (WP-61)

Westerpark 3

Westerpark 3.1

Westerpark 3.2 en Westpoort 2 (WH-84)

Westerpark 3.2

Westerpark 3.1 en Westpoort 2b

Westerpark 4.1 (WP-62)

Westerpark 4.2 (WP-63)

Westpoort 2a

Westpoort 2b en Westerpark 3.1

Westpoort 2b

Westpoort 2a en Westerpark 3

 

 

 

Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.