Spijtoptantenregeling

Als u een (milieu)parkeervergunning voor bewoners hebt en deze opzegt, dan maakt u automatisch gebruik van de spijtoptantenregeling. U blijft gedurende drie jaar geregistreerd als rechthebbende op een parkeervergunning, zonder dat u daarbij (opnieuw) op een wachtlijst komt.

Voorwaarden: 

  • de vergunning is ingetrokken op verzoek van de vergunninghouder;
  • de aanvraag wordt niet eerder dan zes maanden na intrekking van de
    vergunning gedaan.

Terugkrijgen vergunning
Besluit u binnen drie jaar na het opzeggen van uw parkeervergunning dat u weer een vergunning wilt (bijvoorbeeld omdat u een auto hebt gekocht), en uw omstandigheden zijn verder niet gewijzigd, dan krijgt u na goedkeuring, direct een parkeervergunning en komt u niet eerst op een eventuele wachtlijst te staan. U activeert de vergunning door opnieuw een parkeervergunning aan te vragen en daarbij te vermelden dat u spijtoptant bent.

Benodigde documenten:

  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager van de parkeervergunning (degene die het formulier ondertekent). Is dit een rijbewijs op creditcardformaat, kopieer dan beide kanten.
  • Wanneer het motorvoertuig waarvoor u de parkeervergunning aanvraagt op naam van de aanvrager staat, hoeft u geen kopie van het kentekenbewijs deel 1B mee te nemen. Als het kentekenbewijs niet op uw naam staat, omdat u een bedrijfs- of een leaseauto hebt, dan moet u wel een kopie van het kentekenbewijs deel 1B en een extra document inleveren. Voor een bedrijfsauto hebt een verklaring van uw werkgever nodig (op officieel briefpapier en maximaal een maand oud) waarin staat dat u werknemer bent van het bedrijf en in de auto mag rijden. Is het een leaseauto dan hebt u (een kopie van) de leaseovereenkomst nodig waarin staat dat u de gebruiker bent van de auto. Staat de leaseovereenkomst op naam van uw werkgever dan hebt u aanvullend een verklaring van uw werkgever nodig (zoals boven beschreven).

Vergeet niet de benodigde documenten mee te nemen of op te sturen. Anders kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Oude bewoner nog rechthebbend
Bent u naar een nieuw adres verhuisd en staat de oude bewoner nog ingeschreven als rechthebbende op een parkeervergunning, dan kunt u géén vergunning aanvragen. De oude bewoner moet zich eerst uitschrijven voordat u een vergunning kunt aanvragen.

Spijtoptantenregeling vervalt na verhuizing
Als u gaat verhuizen, vervalt de spijtoptantenregeling.  

Eigen parkeergelegenheid
Kunt u (op grond van koop of huur) beschikken over een parkeerplaats, al dan niet overdekt, dan wordt dat beschouwd als een bij de woning behorende stallingsplaats (bijvoorbeeld garage). U kunt alleen een parkeervergunning voor bewoners krijgen als uw stadsdeel meer dan één vergunning per adres verstrekt. Dit geldt ook als u een belanghebbendenparkeerplaats (gereserveerde plaats) hebt.

Opzeggen van de parkeervergunning in West
Indien u de vergunning opzegt in Stadsdeel West zijn er meerdere opties:
Heel West: Met de actie Slimmer Reizen in West probeert het stadsdeel het aantal auto’s op straat te verminderen. Om dit te bereiken krijgen de burgers van Stadsdeel West aantrekkelijke alternatieven aangeboden als zij hun parkeervergunning inleveren.
Een voucher ter waarde van 300 euro om te besteden bij een autodeelorganisatie is een van de alternatieven wanneer u een parkeervergunning in West opzegt. Deze voucher is beschikbaar op het Cition servicepunt in het stadsdeelkantoor Stadsdeel West op het Bos en Lommerplein 250.
Westerpark 1.1 (Fannius Scholtenbuurt): indien de vergunning wordt opgezegd, kunt u tegen vergunningtarief een gegarandeerde parkeerplaats in de Q-Park garage op de Haarlemmerweg krijgen.
Westerpark 1.4 (Frederik Hendrik- en Hugo de Grootbuurt, Buyskade e.o.): indien de vergunning wordt opgezegd, kunt u tegen vergunningtarief een gegarandeerde parkeerplaats in De Piramides op de Jan van Galenstraat krijgen.

 

Een ogenblik geduld... de informatie wordt binnengehaald.